diataraxi metatraumatikou stress

Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες είναι ένα είδος αγχώδους διαταραχής που πυροδοτείται από την έκθεση σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που βιώνονται ως τραυματικές. Παρότι κυρίως έχει συσχετιστεί με τους βετεράνους πολέμου, μπορεί να αναπτυχθεί ως απόρροια διάφορων γεγονότων (ή σειράς από γεγονότα) τα οποία έχουν ασκήσει πολύ έντονη επίδραση στον οργανισμό (π.χ. τροχαία ατυχήματα, συνέπειες εγκληματικών ενεργειών, σεξουαλική κακοποίηση, φυσικές καταστροφές κ.λπ.).

Με την παρουσία του στρεσογόνου γεγονότος, ο οργανισμός ενεργοποιεί μία σειρά από βιοχημικές αλλαγές ως μηχανισμό επιβίωσης. Σε ορισμένους ανθρώπους αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερέκκριση αδρεναλίνης και άλλων ορμονών και ως αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές σε κάποια δίκτυα του εγκεφάλου. Παράγοντες οι οποίοι μπορεί να καταστήσουν έναν άνθρωπο περισσότερο ευάλωτο στην ανάπτυξη ΔΜΤΣ είναι το ιστορικό κατάθλιψης ή άλλης ψυχικής νόσου καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Η ΔΜΤΣ μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Η κατηγοριοποίησή της καθορίζεται αναλόγως του βαθμού στον οποίο τα συμπτώματά επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του πάσχοντος και όχι το πόσο σοβαρό κρίνεται το γεγονός αυτό καθαυτό.

Εάν πάσχετε από ΔΜΤΣ, είναι πολύ πιθανό να αποφεύγετε καταστάσεις ή άτομα τα οποία σας θυμίζουν το γεγονός καθώς επίσης η πιθανότητα να αντιδράσετε υπερβολικά σε δυνατούς ή απροσδόκητους θορύβους ή κινήσεις είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Μερικά από τα συμπτώματα της ΔΜΤΣ είναι:

  • Αναβίωση του τραύματος μέσα από εφιάλτες και αναδρομές στο παρελθόν (flashback),
  • Εφίδρωση - Πόνος - Ναυτία - Τρόμος,
  • Αποφυγή μέρους ή καταστάσεων που θυμίζουν το τραυματικό συμβάν,
  • Μειωμένη ανοχή στον θόρυβο ή το φως,
  • Κατάσταση συνεχούς υπερδιέγερσης με έντονες αντιδράσεις,
  • Μειωμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δραστηριότητες και κοινωνικές συναθροίσεις,
  • Δυσκολία συγκέντρωσης και αρνητική αξιολόγηση του εαυτού,
  • Δυσκολία στον ύπνο (ποιότητα, ποσότητα),
  • Δυσλειτουργικές εκδηλώσεις συμπεριφοράς (απερίσκεπτη ή καταστροφική).

Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης καθώς και η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, συναντώνται συχνότερα σε κάποια επαγγέλματα, με κύρια εμφάνιση σε γιατρούς και ενστόλους. Λόγω της φύσης της αποστολής του ιατρικού, ένστολου και λοιπού προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή, Δημοτική Αστυνομία, Ιατροί και Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β., Ιατροί και Διασώστες του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών, Ιατροί και Νοσηλευτές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας), ο χώρος εργασίας τους θεωρείται ιδιαιτέρως απαιτητικός.

Οι εργαζόμενοι σε αυτόν αντιμετωπίζουν καθημερινά καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, πολλές φορές μάλιστα υψηλής επικινδυνότητας και απαιτείται από αυτούς να διαχειριστούν με επιτυχία κρίσεις, σε στρατιωτικό, ανθρωπιστικό και υγειονομικό επίπεδο και όχι μόνο, οι οποίες δύναται να προκαλέσουν σημαντικές ψυχολογικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις, τόσο στα κατά περίπτωση πληγέντα άτομα όσο και στους ίδιους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες.

Εκτός του καθημερινού άγχους, καλούνται επιπρόσθετα να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το αυξημένο λόγω των ιδιαιτεροτήτων του επαγγέλματος εργασιακό στρες, αλλά και το επιχειρησιακό στρες κατά τη διάρκεια επέμβασης σε συμβάντα παντός τύπου, καθώς πολλοί εξ αυτών εκτίθενται σε κάθε λογής τραυματικά γεγονότα.

Η προσέγγισή μου έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει ακριβώς όλα τα παραπάνω. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλειοθήκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσλειτουργικών εκδηλώσεων της συμπεριφοράς στο εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η εκτεταμένη εμπειρία μου με ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελματιών ή παρουσιάζουν Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης ή/και Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, σε διάφορες ειδικότητες, εγγυάται το αποτέλεσμα.

Για αξιολόγηση της κατάστασης σας και φυσικά το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, επικοινωνήστε μαζί μου άμεσα.